LILITH
JESEŇ ZIMA 2022

Kolekcia spracovaná s príznačným zaujatím odevnou komplexnosťou či naratívnosťou, vychádza z tematického základu „strachu“, presnejšie z jeho prekonávania a prijatia. K práci s individuálnym či kolektívnym strachom autor pristupuje prostredníctvom mýtov a mytológie: inšpiráciu čerpá z predkresťanských i kresťanských tradícií, odevy komponuje na hermetickom podklade živlov (s prevládajúcim obrazom plamennosti), stúpa do planetárnych sfér, premýšľa nad prvotným hriechom aj rolou archetypálnej postavy ženy – matky hýbateľky. Prepracovanou dramaturgiou modelov navzájom i výstavbou samotných odevných diel pohlcuje, no zároveň ironizuje vžité predstavy. Múzou celej série je osudová žena, ktorú spaľuje vlastná vášeň.

0