Mytologický príbeh posadnutosti krásou a dokonalosťou sa interpretuje už tisícročiami. Odraz na hladine vody je dokonalou kópiou originálu a pozorovateľ zrazu stráca pojem o tom, čo je realita a čo je efemérna vidina. Môže mať reflexia rovnaké kvality ako to, čo zrkadlí? Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.

Mytologický príbeh

Mytologický príbeh posadnutosti krásou a dokonalosťou sa interpretuje už tisícročiami. Odraz na hladine vody je dokonalou kópiou originálu a pozorovateľ zrazu stráca pojem o tom, čo je realita a čo je efemérna vidina. Môže mať reflexia rovnaké kvality ako to, čo zrkadlí? Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.Mytologický príbeh posadnutosti krásou a dokonalosťou sa interpretuje už tisícročiami. Odraz na hladine vody je dokonalou kópiou originálu a pozorovateľ zrazu stráca pojem o tom, čo je realita a čo je efemérna vidina. Môže mať reflexia rovnaké kvality ako to, čo zrkadlí? Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.

popis obrazku: boris&saty

Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.Mytologický príbeh posadnutosti krásou a dokonalosťou sa interpretuje už tisícročiami. Odraz na hladine vody je dokonalou kópiou originálu a pozorovateľ zrazu stráca pojem o tom, čo je realita a čo je efemérna vidina. Môže mať reflexia rovnaké kvality ako to, čo zrkadlí? Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.

modna prehliadka

Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.Mytologický príbeh posadnutosti krásou a dokonalosťou sa interpretuje už tisícročiami. Odraz na hladine vody je dokonalou kópiou originálu a pozorovateľ zrazu stráca pojem o tom, čo je realita a čo je efemérna vidina. Môže mať reflexia rovnaké kvality ako to, čo zrkadlí? Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou fenoménu narcizmu, sebareflexie a ilúzie.

Polarita dvoch svetov inšpirovala vznik tejto kolekcie, ktorá je štúdiou narcizmu

Mytologický príbeh posadnutosti krásou

Mytologický

0